Regulamin sklepu hurtowniaATA.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep hurtowniaATA.pl umożliwia dokonywanie zakupów drogą internetową.

 2. Sprzedającym jest firma ATA Adam Pietrzak z siedzibą przy ul. Kineskopowej 1  05-500 Piaseczno, NIP: 1250020978, REGON: 010370723

§2 Składanie zamówień

 1. Celem dokonania zakupu w sklepie internetowym, należy zarejestrować się, tworząc osobiste konto, wykonując czynności w oparciu o komunikaty i informacje wyświetlane klientowi.

 2. Sprzedający zastrzega prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeśli dane podane podczas rejestracji będą niekompletne lub niepoprawne, bądź padnie podejrzenie ich nieprawdziwości.

 3. Wszystkie podane na stronie hurtowniaATA.pl są cenami brutto.

 4. Ceny są wiążące w chwili składania zamówienia.

 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów umieszczonych w domenie hurtowniaATA.pl, a także wprowadzania oraz odwoływania ofert promocyjnych.

 6. Prowadzący sklep internetowy zastrzega możliwość czasowej niedostępności oferowanych towarów w żądanej przez Klienta kolorystyce lub ilości.

 7. Zamówienia można składać przez wszystkie dni w tygodnia, 24 godziny na dobę.

§3 Realizacja zamówień

 1. Hurtownia pokrywa koszt wysyłki, jeżeli zamówienie przekracza kwotę 2000 zł netto za 1 paletę.

 2. Szkło dekoracyjne i art z działu ,,chemia",deski do prasowania,suszarki na ubrania i kije wysyłane są wyłącznie na paletach.

 3. Reklamacje są rozpatrywane na miejscu w siedzibie firmy. Ewentualne uszkodzone artykuły należy zwrócić do hurtowni.

 4. Po otrzymaniu wysyłki klient ma 3 dni, aby przedstawić ewentualne reklamacje. Po upływie tego czasu reklamacje nie będą uwzględniane.

 5. Reklamacje można zgłaszać drogą mailową w tytule wpisując "reklamacja"

 6. Zamówiony towar w ciągu 3-5 dni roboczych powinien zostać dostarczony do klienta. Jednakże hurtownia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia ze strony firmy kurierskiej. Jeżeli opóźnienie będzie wynikało ze strony hurtowni, klient zostanie poinformowany o fakcie telefonicznie.

 7. Klient ma obowiązek zwrócić uwagę na stan opakowania dostarczonej paczki lub palety. Jeżeli są one uszkodzone należy zrobić adnotację na liście przewozowym, który posiada kurier.

 8. Hurtownia nie prowadzi sprzedaży detalicznej – minimalna kwota zakupów to 100 zł netto.

 9. Hurtownia wystawia wyłącznie faktury na firmy. Nie wystawiamy faktur imiennych, rachunków ani paragonów.

 10. Firma ATA zastrzega sobie prawo do zmiany kosztów wysyłki, wynikających z podniesienia kosztów przez firmę kurierską. O zmianie opłat klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

 11. Koszty wysyłki wynoszą:
  - 147,60 zł brutto w przypadku wysyłki paletowej (paleta do 1,8 m wys. / 600 kg)

  - 14 zł brutto w przypadku paczki o wymiarach do 60 x 120 cm i 30 kg wagi

 12. Klient otrzymuje na adres mailowy fakturę pro-forma na podstawie której dokonuje przelewu.

 13. Hurtownia nie gwarantuje,że zamówiony na stronie towar, zmieści się w 1 paczce lub na 1 palecie. Dołożymy jednak wszelkich starań podczas pakowania,aby koszty wysyłki były jak najmniejsze.

Polityka Prywatności sklepu hurtowniaATA.pl

Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie). Mając na względzie potrzebę jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów wprowadzamy odpowiednie zapisy Polityki Prywatności obowiązujące w strukturze organizacyjnej naszej firmy.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych (dalej: Administratorem) jest firma ATA Adam Pietrzak z siedzibą przy ul. Kineskopowej 1 05-500 Piaseczno, NIP: 1250020978, REGON: 010370723
 2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej kierowanej na adres: ul. Kineskopowej 1 05-500 Piaseczno lub poczty elektronicznej e-mail hurtowniaata@wp.pl.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia, czyli na podstawie wyrażonej zgody Użytkownika w celu świadczenia usług w ramach sklepu i strony internetowej hurtowniaATA.pl (dalej: Sklep), w tym obsługi i realizacji zamówień składanych w Sklepie, obsługi reklamacji, obsługi wysyłki zamówienia, obsługi zapytań handlowych, jak również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, czyli niezbędności przetworzenia danych osobowych w celu wykonania umowy.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania produktów oraz usług. Kategorie danych osobowych, które będą przetwarzane przez Administratora to:
  • przypisany identyfikator użytkownika (ID),
  • imię,
  • nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • adres(y) pocztowe,
  • NIP,
  • lokalizację geograficzną w tym adres IP,
  • historia zakupów.
 5. W związku z realizacją usług Administrator powierzy dane osobowe zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:
  • dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
  • podmiotom, takim jak banki,
  • podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, podatkowe,
  • firmom kurierskim i spedycyjnym (w związku z realizacją zamówień).
 6. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 7. Rejestracja w Sklepie wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych w zakresie i w celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Administratora w ramach Sklepu, w tym na przekazywaniu Danych Osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których Administrator świadczy usługi w ramach Sklepu oraz przekazanie tych danych jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji usługi. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 8. Korzystając ze Sklepu Użytkownik wyraża zgodę na zapis plików Cookie. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie informacji o cookies na dole strony.
 9. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich Danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych lub skorzystać z innych uprawnień, o których mowa powyżej należy skontaktować się z Administratorem pod adresem poczty elektronicznej e-mail hurtowniaata@wp.pl ze stosownym żądaniem. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usługi w ramach Sklepu i realizacji zamówień.
 11. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika narusza przepisy Rozporządzenia.
 12. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem umownym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Administratora w ramach Sklepu. W konsekwencji odmowa zgody na przetwarzanie Danych Osobowych użytkownika przez Administratora skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez Administratora w ramach Sklepu i realizacji zamówień.
 13. Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane przez czas istnienia Konta i niezwłocznie usuwane w przypadku jego likwidacji. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.
 14. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§2 Pliki Cookie

Sklep internetowy hurtowniaATA.pl korzysta z plików Cookie:
 • niezbędnych - stosowanych w celu realizacji swoich usług i działania w tym m.in możliwości bezpiecznego uwierzytelniania użytkownika, utrzymania stanu zalogowania, utrzymania zawartości koszyka, zdefiniowania ustawień strony,
 • statystycznych - stosowanych w celu zbierania informacji o sposobie korzystania z zawartości sklepu internetowego.

Pamiętać należy iż pliki Cookie tzw. ciasteczka zapisywane na urządzeniu użytkownika nie gromadzą żadnych danych osobistych, ani żadnych innych informacji mogących zidentyfikować użytkownika sklepu internetowego hurtowniaATA.pl.

Zarządzanie plikami Cookie

Każdy z użytkowników sklepu internetowego hurtowniaATA.pl ma możliwość wglądu we wszystkie pobrane pliki Cookie z panelu ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dzięki temu możliwe jest usunięcie lub całkowite zablokowanie pobierania plików Cookie dla wszystkich bądź konkretnie wskazanych witryn internetowych. Standardowo każda przeglądarka internetowa pobiera pliki Cookie z każdej strony internetowej.

Jeśli nie chcą Państwo pobierać plików Cookie ze sklepu internetowego hurtowniaATA.pl prosimy o ich usunięcie i zablokowanie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej: Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer, Safari.

Co się stanie kiedy zablokuję zapisywanie plików Cookie pochodzących ze sklepu internetowego hurtowniaATA.pl na swoim urządzeniu?

Sklep internetowy hurtowniaATA.pl będzie działał lecz świadczone przez niego usługi będą znacznie ograniczone.

Wystąpi m.in:

 • brak możliwości utrzymania stanu zalogowania co uniemożliwi złożenie zamówienia,
 • brak możliwości utrzymania zawartości koszyka w celu złożenia zamówienia,
 • komunikat o plikach Cookie znajdujący się na dole strony, będzie zawsze się pokazywał nawet jeśli użytkownik wybrał przycisk "Rozumiem. Nie pokazuj mi ponownie tej informacji" - informacja o tym, że użytkownik zrozumiał informację i nie chce jej więcej wyświetlać zapisywana jest właśnie w pliku Cookie odpowiedzialnym za to, aby ten komunikat się więcej nie pojawił na podstronach sklepu internetowego hurtowniaATA.pl.

Podmiotem zamieszczającym pliki Cookie na urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu jest firma ATA Adam Pietrzak z siedzibą przy ul. Kineskopowej 1 05-500 Piaseczno, NIP: 1250020978, REGON: 010370723.

Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika mogą być również zamieszczane przez współpracującego z właścicielem sklepu hurtowniaATA.pl partnerem tj.: Google Analytics (administrator plików Cookie: Google Inc. z siedzibą w USA, pliki Cookie partnera: "__utma", "__utmb", "__utmc", "__utmz" ).

Regulamin: wersja 1.1, Piaseczno: 23 maja 2018r.


Nasza strona wykorzystuje pliki Cookie w zgodzie z Regulaminem i Polityką Prywatności.